fbpx

Avís legal

OBJECTE I ACCEPTACIÓ
El present avís legal regula l’ús del lloc web www.freskibo.com, que posa a la seva disposició ROS FRESKIBÓ, S.L.U, Ctra. Accés a la Costa Brava, 76 17300 BLANES, telèfon 972352000 i adreça de correu electrònic info@freskibo.es

La navegació pel lloc web de ROS FRESKIBÓ atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant ROS FRESKIBÓ o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, ROS FRESKIBÓ condiciona, o pot condicionar, la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a ROS FRESKIBÓ i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de ROS FRESKIBÓ i a no emprar-los per, entre d’altres:

A) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
B) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de ROS FRESKIBÓ o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ROS FRESKIBÓ presta els seus serveis.
C) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de ROS FRESKIBÓ o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
D) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de ROS FRESKIBÓ o de tercers.
I) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
F) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra persona comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
G) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a ROS FRESKIBÓ, o alguna empresa del conegut com GRUP ROS * o un altre tercer que han autoritzat el seu ús, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat dels seus respectius titulars, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ROS FRESKIBÓ i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de ROS FRESKIBÓ dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a ROS FRESKIBÓ. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre ROS FRESKIBÓ o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i l’ordre públic.

ROS FRESKIBÓ no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actualitzacions que realitzi en base als mateixos.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. Conseqüentment, ROS FRESKIBÓ, manifesta que totes les referències dels productes, referències i serveis que puguin presentar-se tenen una funció merament informativa i, per tant, no l’obliguen fins a la contractació i acceptació expressa per la seva parteixi d’aquests productes, referències i serveis .

ROS FRESKIBÓ exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que s’hagi accedit a través del lloc web dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) En compliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, ROS FRESKIBÓ no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, ROS FRESKIBÓ declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. ROS FRESKIBÓ no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. ROS FRESKIBÓ no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers. ROS FRESKIBÓ no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l’Usuari, d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de claus o codis d’identificació de l’Usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar del mal funcionament del mateix

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, ROS FRESKIBÓ, informa l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per ROS FRESKIBÓ, i sota la seva responsabilitat.

Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web, el lliurament de les quals és voluntària, seran recollides amb la finalitat d’oferir els nostres productes elaborats derivats del peix, així com la comercialització i distribució de peix fresc i/o congelat, descongelat, sigui envasat en qualsevol format, que puguin constar en el web en cada moment.

Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Consentiment de l’usuari: l’enviament de missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació dels nostres serveis.

Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes que preveu la LO 3/2018 i la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a ROS FRESKIBÓ, amb domicili en Ctra. Accés Costa Brava, 76, 17300 Blanes (Girona), mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LO 3/2018 o mitjançant l’adreça de correu electrònic, info@freskibo.es

Els formularis continguts en aquesta web no van dirigits a persones menors d’edat i, per tant, ROS FRESKIBÓ. no es fa responsable dels casos en què persones menors d’edat li hagin remès dades de caràcter personal a través d’aquesta web. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a aquest efecte a l’adreça esmentada al paràgraf anterior. En la gestió de les peticions rebudes dels usuaris, ROS FRESKIBÓ es reserva el dret a efectuar els esbrinaments oportuns per tal d’assegurar-se que la resposta o informació sol·licitada i/o oferta és adequada.

ROS FRESKIBÓ adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 3/2018 i altra normativa aplicable. No obstant això, ROS FRESKIBÓ no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

ROS FRESKIBÓ podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal desembarcats en el propi terminal d’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, ROS FRESKIBÓ no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

* GRUP ROS està format per les empreses: Frigorífics Ros, s.a.u., Transports Ros, S.L., Comerç de Peix Ros, SLU, Unigest Administracions, SLU, Ros Freskibó, s.l.u, Elaborats Ros, s.l.u.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a ROS FRESKIBÓ identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota la qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web, amb els seus continguts, de ROS FRESKIBÓ, serà d’aplicació de la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona, renunciant l’usuari a qualsevol fur que li pogués correspondre per raó de la jurisdicció territorial des de la qual procedís seu accés.

PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada és el cas a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

NOTIFICACIONS
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ROS FRESKIBÓ es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través del correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a ROS FRESKIBÓ mitjançant:

a) Enviament per correu postal a la següent adreça: Ctra. Accés a la Costa Brava, 76 17300 BLANES.
b) Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al número de telèfon:
972352000

c) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: info@freskibo.es

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de condicions generals i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d’afectar de forma integral.

Si continues utilitzant aquest lloc accepta l'ús de cookies. més informació

La configuració de galetes d'aquest web estan configurats per "permetre cookies" i així oferir-te la millor experiència de navegació possible. Si segueixes utilitzant aquesta web sense modificar la vostra configuració de cookies o fas clic a "D'acord" estaràs donant el teu consentiment a això.

Tancar